Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Abşeron-Xızı Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Xızı rayon Altı-Ağac qəsəbə Diyarşünaslıq evi

Altı-Ağac qəsəbə Diyarşünaslıq evi 1958-ci ildə tikilib. İki otaq  və bir səhnədən ibarətdir. Binanın ümumu sahəsi 267.5m2-dir. Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni həyat təcrübəsinin və diyarşünaslığın inkişafı məqsədi ilə xalq adət və ənənələrinin təbliği, milli bayram və mərasimlərin qorunub saxlanılması, tarixi rəmz və ənənəvi biliklərin rekonstruksiyası, milli musiqi və rəqslərin təşviqi,şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrinin qorunması, xalq oyun və tamaşalarının bərpası,xalq sənətkarlığının dirçəldilməsi məqsədi ilə xalq tətbiqi sənətinin inkişaf etdirilməsi, ənənəvi dekorativ sənətin qorunması, təsviri incəsənətin canlandırılması əsas fəaliyyət sahələrindəndir.